İPTAL İADE VE TESLİMAT KOŞULLARI

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi (www.muzikaletial.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu‘nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi‘ni kabul etmiş sayılırsınız.

2. ALICI’lar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın, ürünü satın alırken girdiği adres bilgilerindeki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI’lar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERDEN DOLAYI ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebephalleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

9. Siparişinizin teslimatı sırasında kargo görevlisinden paketi teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapınız. Herhangi bir hasar bulmanız durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmanız gerekmektedir. Hasarlı çıkan ürününüz için mutlaka tam ve doğru kelimelerle tutanak tutulması için görevliyi uyarınız.

Siparişinizi teslim aldıktan sonra fark ettiğiniz veya oluşabilecek hasar durumlarında ise SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte ürünün Faturası da SATICI’ya iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

10. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya ürünü satın alırken girdiği adres bilgilerindeki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICI’NIN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPACAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ünvanı: AHMET MELİH KOÇYİĞİT EKO ELEKTRONİK TİCARET
Telefon:
+90 552 551 93 22
E-posta:
info@muzikaletial.com
Ticaret Sicil No:
262311-5
Mersis No:
3404022883400001
Şişli Vergi Dairesi:
34040228834
Ürün İade Adresi:
Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak No: 36/4 Kağıthane / İSTANBUL

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

11. ALICI, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

12. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

13. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

14. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

15. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

16. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

17. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

18. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

19. Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda ürün iadesi mümkün değildir.

a) Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

* ALICI’nın talebi doğrultusunda ürün/ler üzerine kişiye özel isim yazılması veya sembol ve benzeri unsurların işlenmesi işbu Sözleşmenin 5.4. maddesi a bendi kapsamında değerlendirilmektedir.

b) Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;

ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallar ve alıcı onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve

i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

21. Ödemeler, tüm kredi kartları ile tek çekim şeklinde veya axess, cardfinans, bonuscard, world, paraf ve maximum kartları ile taksitli olarak ya da Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yolu ile Ahmet Melih KOÇYİĞİT – Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) TR26 0001 5001 5800 7311 9204 87 IBAN numaralı bankası hesabımıza (TL) yapılacaktır.

22. Sitemiz üzerinden her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde, siparişinizi sorunsuz tamamlamanız durumunda kredi/banka kartınızdan sipariş tutarı çekim işlemi gerçekleşecektir.

23. Siparişiniz tarafımıza ulaştığından itibaren kargoya verilme süresi 1 ile 15 gün içerisinde olmaktadır. Kargoya teslim süresi her ürünün kendi sayfası içerisinde ayrıca belirtilmektedir.