İPTAL, İADE VE TESLİMAT KOŞULLARI

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi (www.muzikaletial.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu‘nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi‘ni kabul etmiş sayılırsınız.

1.2. ALICI’lar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

1.3. Satın alınan her bir ürün (özel üretim ürünler ve stokta olmayan ürünler hariç), 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Belirtilen süre zarfında ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

1.4. Satın alınan ürün, SATICI tarafından, her ürünün kendi sayfası içerisinde belirtilen aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte ALICI’ya teslim edilmek zorundadır.

1.5. SATICI, sipariş konusu ürünlerin veya hizmetlerin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildireceğini ve 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu İptal, İade ve Teslimat Koşullarını elektronik ortamda okuduğunu ve anladığını, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

ALICI, sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki 3. kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERDEN DOLAYI ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebephalleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ALICI’NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.1. SATICI, siparişi verilen ürünün/ürünlerin sorunsuz bir şekilde tarafınıza teslimatını sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle siparişlerinizin depo çıkışları yapılmadan önce gerekli ürün hasar kontrolleri SATICI tarafından yapılmakta ve üründe herhangi bir sorun bulunmadığı takdirde gönderimi sağlanmaktadır. Ürün veya ürünlerimiz yapı itibariyle hassas niteliktedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, her ne kadar SATICI tarafından gerekli kontroller yapılarak kargoya verilmiş olsa da ürün veya ürünler taşıma sürecinde hasar almış olma ihtimaline karşı, teslim alma anında ALICI tarafından gerekli kontroller yapılmalıdır. Kargo teslimatı esnasında ALICI tarafından yapılması gerekenler madde 5.2.’de belirtilmiştir.

5.2. ALICI, kargoyu teslim alma esnasında dış kutuyu/ürünü incelemeli ve eğer bir hasar söz konusu ise kargo görevlisi veya kargo şirketi ile konuşarak “Hasar Tespit Tutanağı” düzenletmeli ve işbu tutanakta durumu açıkça ve anlaşılır bir dil ile yerine getirilmesini sağlamalıdır. Hakkında hasar tespit tutanağı düzenlenmeyen ve teslim alma işleminden sonra meydana gelen/anlaşılan hasarlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Garanti süresinde olan ürünler için belirtilen garanti kapsamları geçerli olacaktır.

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
6.2. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) günlük süre içerisinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta veya site üzerinde bulunan iletişim kanalları üzerinden yazılı/görsel bildirimde bulunması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin alt maddelerinde koşullar açıkça belirtilmiştir. ALICI bu maddeleri okuduğunu, anladığını ve onayladığını taahhüt etmektedir.
6.2.1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası kurumsal ise, ürünün, kurumun düzenlemiş olduğu İADE FATURASI ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
6.2.2. Kırılma, çizilme, kuvvet uygulayarak hasar vermek suretiyle tekrar satışının imkansızlaşması, nem/rutubet alma, kurcalama ve orijinal dizaynını bozma, aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakma, ürüne zarar verecek kimyasal maddeler ile silme, aşırı ıslaklığa maruz bırakma, varsa orijinal kutusuna/ambalajına hasar verme gibi durumlar kullanıcı hatası olarak kabul edilmektedir ve bu durumlarda iade/değişim mümkün olmayacak ve cayma hakkı kullanılamayacaktır.
6.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
6.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün madde 6.2.2’de belirtilen durumlar dışında, usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
6.2.7. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar,
b) Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar ve ALICI onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi, banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ÖDEME VE TESLİMAT

9.1. ALICI, aşağıda belirtilen banka (Vakıfbank) hesabımıza kredi/banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli ödeme, banka havalesi veya EFT ile peşin ödeme, Western Union, RIA veya Wise ödeme kuruluşları aracılığıyla peşin ödeme yapacak olup; ürünler, siparişin SATICI’ya iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Aras Kargo veya PTT Kargo vasıtası ile, sipariş verilen teslimat adresine teslim edilecektir.
9.2. Teslimat anında ALICI’nın veya belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya kargonun teslim alınmadığı için SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI tarafından karşılanacaktır.
9.3. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
9.4. Kredi/banka kartı ile yapılan ödemelerde, siparişinizi sorunsuz tamamlamanız durumunda sipariş tutarı çekim işlemi yapılacaktır.

Banka Hesap Bilgimiz: Ahmet Melih KOÇYİĞİT – Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) IBAN: TR26 0001 5001 5800 7311 9204 87