ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1 Satıcı’ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı: AHMET MELİH KOÇYİĞİT EKO ELEKTRONİK TİCARET
Telefon:
+90 552 551 93 22
E-posta:
info@muzikaletial.com
Ticaret Sicil No: 262311-5
Mersis No: 3404022883400001
Şişli Vergi Dairesi:
34040228834
Ürün İade Adresi:
Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak No: 36/4 Kağıthane / İSTANBUL

1.2 Tüketici/Alıcı’ya İlişkin Bilgiler

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta Adresi:

(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.muzikaletial.com internet sitesi (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 5 hükmü gereğince ALICI’yı bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ALICI, ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilir. Kampanya, belirlenen tarihe kadar geçerlidir.

3.1. Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Ürün Nitelikleri

Ürün Cinsi/Modeli
Ürün Adedi
Satış Fiyatı (KDV dahil)
Vadeli Fiyatı (KDV dahil)
Kargo Tutarı
Toplam

3.3 Ödeme ve Teslimat

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat Tarihi
Teslim Şekli

3.3.1. ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde MNG Kargo firması vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

3.3.2. Teslimat anında ALICI’nın veya belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

3.3.3. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

3.3.4. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.3.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebephalleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.6. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.

3.3.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.8. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.3.9. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Kullanıcı kaynaklı oluşan hasarların sorumluluğu SATICI’ya yükletilemez.

3.3.10. Firmamız, siparişini vermiş olduğunuz ürünlerin sorunsuz bir şekilde tarafınıza teslimatını sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle siparişlerinizin depo çıkışları yapılmadan önce gerekli ürün hasar kontrolleri yapılmakta ve üründe herhangi bir sorun bulunmadığı takdirde gönderimi sağlanmaktadır. Fakat niteliği itibariyle hassas ürünlerde, kargo şirketince taşıma ve yükleme yapıldığı esnada bazı problemler oluşabilmektedir. Bu tip durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

Siparişinizin teslimatı sırasında kargo görevlisinden paketi teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapınız. Herhangi bir hasar bulmanız durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmanız gerekmektedir. Hasarlı çıkan ürününüz için mutlaka tam ve doğru kelimelerle tutanak tutulması için görevliyi uyarınız.

Siparişinizi teslim aldıktan sonra fark ettiğiniz veya oluşabilecek hasar durumlarında ise tarafımız sorumlu tutulamayacaktır. Garanti süresinde olan ürünler için belirtilen garanti kapsamları geçerli olacaktır.

3.3.11. SATICI, sipariş verilen ürünün veya ürünlerin sorunsuz bir şekilde ALICI’ya teslimatını sağlamakla yükümlüdür. Ürün veya ürünlerin hasar kontrolleri depo çıkışı yapılmadan önce SATICI tarafından kontrol edilir.

Ürün veya ürünlerimiz yapı itibariyle hassas niteliktedir. Bu durum göz önünde bulundurularak her ne kadar SATICI tarafından gerekli kontroller yapılarak kargoya verilmiş olsa da ürün veya ürünler taşıma sürecinde hasar almış olma ihtimaline karşı, teslim alma anında ALICI tarafından gerekli kontroller yapılmalıdır.

ALICI teslim alma anında ürünü incelemeli ve eğer bir hasar söz konusu ise kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” düzenletmeli ve işbu tutanakta durumu açıkça ve anlaşılır bir dil ile yerine getirilmesini sağlamalıdır. Hakkında hasar tespit tutanağı düzenlenmeyen veya teslim alma işleminden sonra meydana gelen hasarlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

3.3.12. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.3.13. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malı gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

4.3. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

4.4. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz:

a) Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

* ALICI’nın talebi doğrultusunda ürün/ler üzerine kişiye özel isim yazılması veya sembol ve benzeri unsurların işlenmesi işbu Sözleşmenin 5.4. maddesi a bendi kapsamında değerlendirilmektedir.

b) Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;

ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallar ve alıcı onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve

i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

5. Ürün Garantisi

Site’de sergilenen ürünlerden, açıkça garanti güvencesi kapsamında olduğu belirtilen ürünlerde garanti süresi içerisinde meydana gelen sorunlar ALICI hatasından kaynaklanmadığı tespit edildikten sonra SATICI tarafından giderilecek, aksaklığın onarılamaması halinde yenisi ile değişimi, yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bedel iadesi gerçekleştirilecektir.

Garanti güvencesi kapsamında bulunan ürünlerde SATICI’dan kaynaklı meydana gelen ürün sorunlarının giderilmesi için ürünün MNG Kargo ile SATICI’ya geri gönderilmesi halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın farklı bir kargo şirketi ile ürünü göndermesi halinde kargo ücreti ALICI’ya ait olacaktır.

Garanti güvencesinden yararlandırılan ürünün SATICI tarafından ALICI’ya tekrar gönderildiği hallerde ise kargo ücreti ALICI’ya ait olacaktır.

6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesi ile değiştirilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin ürünü/leri satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.